අපේ සාදු!

Photobucket
(சிங்கள மொழியில் முதல் முயற்சி )
ගමේ පන්සල අපේ පන්සල කියා
අපේ පොඩි සාදුගෙන් පන්සිල් පද ඇහුවා
මට තාම මතකයි අපේ සාදු!

වෙසක් සඳ පායන්න කලින්
ලොකුම කූඩුව හදන සිතින්
මාර්ටින් සීයාගේ වත්තේ - හොරෙන්
උණබට කපන්න ගිහින්
ඇති වෙන්න ගුටි කාපු
ඒ පුංචි කාලේ
අද වගේම
මතකයි අපේ සාදු!

ජාතක කතා තේරුනත් නැතත්
අපේ තොරණ කියා ආඩම්බරෙන්
අහල පහල ගමේ එවුන්
එක්කන් ආවා අදටත්
මතකයි
අපේ සාදු!

අවුරුදු ගානක් ගෙවී ගියත්
එදා වගේම අදත් ආසයි
චමින්ද, නිර්මල් එක්ක ඇවිත්
පන්සල් වත්තේ පේර කඩන්නට
අපේ සාදු බලන් යන්නට

"තම්බියා" කියා අපේ සාදු
පන්නගන්නේ නැත්නම්


                         -- ජාවිඩ් රයිස්


Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 
                             

உரிமை மனுLost Boys

தவண்டு தவண்டு முடியாமல் -
மீண்டும்
தொட்டில் தேடும்
மழலையின் அவஸ்த்தை
அடைந்து கொள்ள முடியாமல்
அடங்கிப் போகும்
என் கனவுகளுக்குள்
º

குயில் கூடு கட்டுமென்று
காத்திருப்பார் எவரும்
கூடு கட்டும் காகத்தை
கண்டுகொள்ள விரும்பவில்லை
º

தாகமுள்ள ஜீவனுக்கு
தண்ணீர் தர நாட்டமில்லை
தாகமூட்டி சிலருக்கு ஏனோ
பன்னீர் பிச்சை போடுகிறார்?
º

போட்டிகள் இல்லாமலே
தோற்றுப் போகிறேன்
போர்வைகள் இல்லாமலே
போர்த்தப் படுகிறேன்
º

உரிமை கேட்டு என் நாவும்
உதட்டோரம் எட்டிப் பார்க்கும்...

'வாடகை வெளிச்சத்தில்
வெள்ளி நிலா கைக்கொட்டும்..
நகைத்துத் தூற்றும்
மெய்யழகன் கதிரவனை...

கதிரவனும் காத்திருப்பன்
என்றும் போல
விடியலோடு விடிவு வரும்
நம்பிக்கையில் '

றிணை  உதாரணங்களோடு
அன்பான அடக்கு முறைகள் -
உதட்டோடு என் நாவை 
கட்டிப் போடும்

-ஜாவிட் ரயிஸ்
Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 

நீட்டிய கரங்களுக்கு காற்று மட்டுமே மிச்சம்Diary
Page Number 3

என் நாளேட்டின் மூன்றாம் பக்கம் புரட்டப்படுகிறது. முதல் பக்கத்தில் குறைகளை மட்டுமே தேடிக்கொண்டிருந்த நான், இரண்டாம் பக்கத்தை அடையும் போது குறைகளை தவிர்த்து நிறைகளில் களிப்பதற்கு பழக்கப் பட்டிருந்தேன். மூன்றாம் பக்கம் முன்னைய இரண்டு பக்கத்திலுருந்தும் வித்தியாசப்படுகிறது. நான் அண்மையில் சந்தித்த, நான் சரியா? தவறா? என்று இதுவரை என்னால் புரிந்துகொள்ளமுடியாமல் போன ஒரு சம்பத்தவத்தை பற்றி பேசுகிறது இந்த பக்கம்:


இரவு சரியாக 10 .30  மணியிருக்கும். உறக்கத்தின் தேவை துறந்து அவசரத்தை உடுத்திக்கொண்ட
மனிதர்களை கடந்து பெயருக்கு மட்டுமே பயன்படும் "ஒரு வழிப் பாதை" வழி ஊர்ந்து டீசல் புகை மூச்சிரைக்க நான் தங்கியிருக்கும் அறையின் வாசலில் கரை தட்டியது அலுவலக வாகனம்.

இருட்டிலேயே போகிறோம், இருட்டிலேயே திரும்பி வருகிறோம். இந்த மாதமாவது சூரியனை தரிசிக்க கிடைக்காதோ? என்று  நிலவை பார்த்து வெறித்தவர்களாய் நானும் நண்பனும் அறைக் கதவை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தோம். இரண்டு கால்களும் ஒன்றை குறுக்கிடுவதட்குள் இரண்டு சின்ன உருவங்கள் எங்களை வளைத்துக் கொண்டது.

Boy thru the window, Dhakaஒருவனுக்கு ஐந்து வயதும் மற்றவனுக்கு ஏழு வயதும் மதிக்கக் கூடிய சின்ன உருவங்கள். வறுமையில் புரண்ட தேகங்கள்.. அவர்களின் நீல நிற அரைக் காட்சட்டைகள் என் பாடசாலை பருவத்தை கண்முன் நிறுத்துவதாய் இருந்தது.
ஒரு கன மௌனம் சின்னவனின் உதடுகளில் வெடித்தது.

"அண்ணா, அம்மா  பெத்ததுமே விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க. அப்பாவும் ஜெயில் ல ...எதாவது சாப்பிடறதுக்கு  காசு தாங்க"

மீண்டும் ஒரு நிமிட மௌனம் எங்களை சூழ்ந்துகொண்டது.

"அண்ணா, அம்மா  பெத்ததுமே விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க. அப்பாவும் ஜெயில் ல ...சாப்பிடறதுக்கு எதாவது சாப்பிடறதுக்கு  காசு தாங்க"

கிளிப் பிள்ளை போல், மீண்டும் மீண்டும் அதே வார்த்தைகலை முணுமுணுத்தான் சின்னவன். தன் பங்குக்கு பெரியவனும் சேர்ந்து குரல் கொடுக்க தொடங்கினான்.

சாப்பாடு வாங்கி தரட்டுமா ? என் குரல் வெளிப்பட்டது

"வேணாம் அண்ணா, காசு தாங்க... நாங்க வீட்டுக்கு போய் வாங்கி சாப்பிடுறோம் "

சட்டென்று என் நண்பனின் கைகள் அவனது Wallet  ஐ ஸ்பரிசிக்க எத்தனித்தது. அதற்குள் அவன் கைகளை என் கைகள் பற்றிக்கொண்டது.

'வேண்டாம், வா, " என்று தடுத்தேன்.

எனது செயல் சின்னவர்கள் இருவரையும் கோபமூட்டியது மட்டுமல்லாமல் நண்பனையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கக் கூடும்.

நான் நடந்துகொண்ட விதம் சரியா தவறா என்பது இன்னும் எனக்கு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது. என்றாலும் என் மனம் ஞாயமாக சொன்னது

"இவர்களுக்கு இன்று கொடுக்க கூடிய பணம் இவர்களுக்கு பசியை போக்குகிறதோ இல்லையோ, நிச்சயம் காசு தேவை என்றால் கையேந்த வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை புகட்டும்"

என் மனது உரைத்த ஞாயம் சரியா? தவறா?


-ஜாவிட் ரயிஸ்Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
 
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 

உன் முகவரி என் இதயம்

20090618-40D-01132

உனக்காய் எழுதும்
மடல்கள் அனைத்தையும்
என் இதய முகவரிக்கே அனுப்புகிறேன்-
நீ குடியிருப்பது அங்கென்பதால்

-ஜாவிட் ரயிஸ்

Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
 
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 

தவறான தவறு

question

நான் எழுதிய போது
'சரி' இடப்பட்டது
என் மகன் எழுதிய போது
'பிழை' இடப்படுகிறது

கேள்வியும் ஒன்றே-
விடையும் அதுவே -
இலங்கைக்கு வேறு பெயர்?
'ஈழம்'

-ஜாவிட் ரயிஸ்


Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
 
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 இடைவெளி- பூரணம்

Fragments of a life...pieces from here and there...

பூரணம் என்றே எண்ணியிருந்தேன்
நீ வந்து - இதயத்தின்
இடைவெளிகளை காட்டும் வரை

மூலம்- மாலினி விஜேசேகர
தமிழில்- ஜாவிட் ரயிஸ் Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
 
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More