தவறான தவறு

question

நான் எழுதிய போது
'சரி' இடப்பட்டது
என் மகன் எழுதிய போது
'பிழை' இடப்படுகிறது

கேள்வியும் ஒன்றே-
விடையும் அதுவே -
இலங்கைக்கு வேறு பெயர்?
'ஈழம்'

-ஜாவிட் ரயிஸ்


Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
 
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More