இடைவெளி- பூரணம்

Fragments of a life...pieces from here and there...

பூரணம் என்றே எண்ணியிருந்தேன்
நீ வந்து - இதயத்தின்
இடைவெளிகளை காட்டும் வரை

மூலம்- மாலினி விஜேசேகர
தமிழில்- ஜாவிட் ரயிஸ் Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
 
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 


0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More