உன் முகவரி என் இதயம்

20090618-40D-01132

உனக்காய் எழுதும்
மடல்கள் அனைத்தையும்
என் இதய முகவரிக்கே அனுப்புகிறேன்-
நீ குடியிருப்பது அங்கென்பதால்

-ஜாவிட் ரயிஸ்

Jawid Raiz Blogger
Latest post:
தாண்டிவந்த தடங்களில் சிலதையேனும் அழித்து விட முடியுமெனின் - இன்று தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் வலிகளில் பாதியேனும் குறைந்திருக்கும்
www.tamilpoetry.com
  Like · Comment · Share என் மௌனம் பேச நினைக்கிறது page on Facebook     Like
 
Facebook Twitter LinkedIn Flickr YouTube
 

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More