காதல் மீள்நிரப்பு - Love Reload

Photobucket

மீள்நிரப்பு அட்டை உண்டோ
காதலுக்கு
குறைந்ததும் நிரப்பிக்கொள்ள?


-ஜாவிட் ரயிஸ் 

1 comments:

♔ம.தி.சுதா♔ said...

அருமை அருமை...

அன்புச் சகோதரன்...
ம.தி.சுதா
உலகத் தமிழனுக்கு வன்னிமகனின் கெஞ்சல் மடல்.. ?

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More