இருள் கக்கும் விளக்குகள் [கவிதை]

gateway to hadrians wall

கனவுக் கருவறைக்குள் 
கருக்கொண்டு
குறை பிரசவங்களால்
கேள்விக்குறியாய் போனது
எனது வாழ்க்கை!

நான் எழுதுகிறேன்
எவனெவனுக்கோ
முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்
உரிமை தரப்படுகிறது....

சுட்டு விரல் மட்டும்
தவறாமல்
என்னை நோக்கி!


என்னில் சிக்கிருப்பதாய் கூறி
சிக்கெடுக்க வருகிறார்கள்
சீப்பில்லை-
அவர்கள் கையில்
ஏனோ கத்தி...?

முக்காடிட்டு கொண்டு
எனக்கு முடிச்சு போட்டவர்கள்
இப்போது தான் - என்
பார்வை முடிச்சுக்குள்
விழுந்து இருக்கிறார்கள்

என் ஓடத்தை தடுப்பதற்காய்
என் பாதையில்
சிவப்பு விளக்கை
எரிய விட்டவர்கள்
இன்னும் இருட்டுக்குள்ளேயே....
என் திரியை அணைப்பதாய் எண்ணி....


இவர்களுக்கு
சிவப்பு விளக்கெரிக்க
துடுப்பை போடுகிறேன்
எனக்கான இலக்கை நோக்கி...

அதோ தூரத்தில்...
எனக்கான பச்சை விளக்கு....


-ஜாவிட் ரயிஸ் 

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More