காதலின் கல்லறை கடிதம் [கவிதை]அன்பனே! 
நீ எனக்கு எழுதிய 
காதல் கடிதங்களில் 
பின்குறிப்பாயவது
எழுதியிருக்கலாமே...

எதிர்பார்த்த சீதனத்தை 


-ஜாவிட் ரயிஸ் 

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More