புன்னகை விடு தூது [கவிதை]

Pinky LooK
கண்ட மறுகணமே
என்னை பார்த்து புன்னகைக்கும்
உன் குழந்தையிடம்
"இந்த அங்கிளை தெரியுமா?"
என்று கேட்கும் உன் கணவனுக்கு
புரியாவிட்டாலும்...

நான் புரிந்து கொண்டேன்

நீ கருவுற்றிருக்கும் போதும்
என்னைத் தான்
நினைத்துக் கொண்டிருந்திருக்கிறாய்
என்பதை

-ஜாவிட் ரயிஸ்

1 comments:

Ranjani said...

பள்ளிப்படிப்பு ஒருவரையரை மட்டும்தான்
ஆனால் ..
பருவப்படிப்போ பள்ளியறை போகும்வரை
பாரதிகூட... ..இதற்கும் தேவைப்படுவான்

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More